Om oss

Alento er en handlekraftig bygg- og anleggsentreprenør, hvor kundefokus, entreprenørskap og tillit står sentralt. Kunnskap og kompetanse er våre viktigste verktøy. Vi ønsker å gjøre hverandre gode gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Faglig kompetanse kan læres, men en positiv kultur og et inkluderende arbeidsmiljø må skapes og dyrkes. I Alento er dette en viktig verdi. Vi vet at trygge, glade og målbevisste mennesker skaper sterke resultater sammen. Det skal rett og slett være gøy å jobbe i og med Alento.

Siden etableringen i Drammen i 2013 har Alento opplevd sterk vekst og positiv utvikling på alle områder. I 2018 fikk vi nye eiere og vi er i dag en del av Frigaard Property Group, som er et selskap i Frigaardgruppen. Med det nye eierskapet har vi fått tilført større kompetanse og vi har utvidet vårt virksomhetsområde til også å omfatte eiendomsutvikling.

Høsten 2020 flyttet vi inn i nye lokaler på Kjellstad Næringspark i Lier.

Vi er stolte av det vi gjør og vi jobber hver dag med å bli bedre.

Varsling

Det er etablert rutiner for varsling for alle selskaper i Frigaard Property Group. Rutinen gjelder for både arbeidstakere og leverandører.

Det er i Alento sin interesse at kritikkverdige forhold avdekkes, og vi arbeider målrettet for å fremme en åpen ytringskultur.

Varsling skal gjøres via hjemmesiden til Frigaard Property Group

Om oss

Alento er en handlekraftig bygg- og anleggsentreprenør, hvor kundefokus, entreprenørskap og tillit står sentralt. Kunnskap og kompetanse er våre viktigste verktøy. Vi ønsker å gjøre hverandre gode gjennom tett samarbeid med kunder og leverandører.

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Faglig kompetanse kan læres, men en positiv kultur og et inkluderende arbeidsmiljø må skapes og dyrkes. I Alento er dette en viktig verdi. Vi vet at trygge, glade og målbevisste mennesker skaper sterke resultater sammen. Det skal rett og slett være gøy å jobbe i og med Alento.

Siden etableringen i Drammen i 2013 har Alento opplevd sterk vekst og positiv utvikling på alle områder. I 2018 fikk vi nye eiere og vi er i dag en del av Frigaard Property Group, som er et selskap i Frigaardgruppen. Med det nye eierskapet har vi fått tilført større kompetanse og vi har utvidet vårt virksomhetsområde til også å omfatte eiendomsutvikling.

Høsten 2020 flyttet vi inn i nye lokaler på Kjellstad Næringspark i Lier.

Vi er stolte av det vi gjør og vi jobber hver dag med å bli bedre.

Varsling

Det er etablert rutiner for varsling for alle selskaper i Frigaard Property Group. Rutinen gjelder for både arbeidstakere og leverandører.

Det er i Alento sin interesse at kritikkverdige forhold avdekkes, og vi arbeider målrettet for å fremme en åpen ytringskultur.

Varsling skal gjøres via hjemmesiden til Frigaard Property Group

VI UTVIKLER BYGG SOM ER GODE FOR BÅDE MILJØ OG MENNESKER

VI UTVIKLER BYGG SOM ER GODE FOR BÅDE MILJØ OG MENNESKER