Totalentreprenør

Alento utvikler, prosjekterer og gjennomfører komplette byggeprosjekter, inkludert utomhus, infrastruktur og veiarbeider. Vårt satsningsområde er næringsbygg og større boligprosjekter på hele Østlandet. Vår konkurransekraft er gode løsninger, forutsigbar fremdrift og konkurransedyktig priser.

Vår organisasjon har en lokal forankring. Vi har en dyktig og effektiv prosjektorganisasjon som tilpasses hvert enkelt prosjekt ut ifra kompleksitet og størrelse. Vi tror en nær dialog med oppdragsgiver er en viktig forutsetning for å skape gode resultater.

For oss i Alento er det en selvfølge å ta en aktiv rolle for å utvikle bærekraftige bygg. Vi mener det er en forutsetning for å lykkes i fremtidens marked. Mange av våre prosjekter er derfor Breeam-sertifisert, som sikrer at byggene også tilfredsstiller strenge miljøkrav etter byggeprosessen. Vi har ekspertisen som kreves for å utvikle fremtidens bygg og vi setter vår ære i at byggene vi leverer skal være gode for både miljø og mennesker.

Totalentreprenør

Alento utvikler, prosjekterer og gjennomfører komplette byggeprosjekter, inkludert utomhus, infrastruktur og veiarbeider. Vårt satsningsområde er næringsbygg og større boligprosjekter på hele Østlandet. Vår konkurransekraft er gode løsninger, forutsigbar fremdrift og konkurransedyktig priser.

Vår organisasjon har en lokal forankring. Vi har en dyktig og effektiv prosjektorganisasjon som tilpasses hvert enkelt prosjekt ut ifra kompleksitet og størrelse. Vi tror en nær dialog med oppdragsgiver er en viktig forutsetning for å skape gode resultater.

For oss i Alento er det en selvfølge å ta en aktiv rolle for å utvikle bærekraftige bygg. Vi mener det er en forutsetning for å lykkes i fremtidens marked. Mange av våre prosjekter er derfor Breeam-sertifisert, som sikrer at byggene også tilfredsstiller strenge miljøkrav etter byggeprosessen. Vi har ekspertisen som kreves for å utvikle fremtidens bygg og vi setter vår ære i at byggene vi leverer skal være gode for både miljø og mennesker.

GOD BYGGELEDELSE OG SOLID HÅNDTVERK SIKRER HØY KVALITET

GOD BYGGELEDELSE OG SOLID HÅNDTVERK SIKRER HØY KVALITET