Elvebredden Park, Lier

Her bygger vi næringsarealer og 65 nye leiligheter på 51 til 156 kvadratmeter, fordelt på 4 bygg.

Byggherre  Elvebredden Park AS
Type 
Leiligheter og næring
Areal 1  5561 kvm leiligheter
Areal 2  |  1025 kvm næring

Ferdigstilt  Q1 2021

Elvebredden Park, Lier

Her bygger vi næringsarealer og 65 nye leiligheter på 51 til 156 kvadratmeter, fordelt på 4 bygg.

Byggherre  Elvebredden Park AS
Type 
Leiligheter og næring
Areal 1  5561 kvm leiligheter
Areal 2
  1025 kvm næring
Ferdigstilt  Q1 2021